abr 202020
 
El senyor Pau Volanova en el moment de la seva intervenció

El senyor Pau Vilanova en el moment de la seva intervenció

El passat dissabte dia 18, i de manera telemàtica, es varen reunir les penyes que formen la nostra  federació, per rebre informació sobre l’estat de la Confederació, de la federació, i les actuacions solidaris que es podien dur a terme.

A la reunió els assistents varen poder saludar el vicepresident Institucional del F. C. Barcelona Pau Vilanova, el qual va tenir la deferència de posar-se en contacte i poder dirigir unes paraules d’agraïment a la tasca de les penyes així com informar de primera ma la situació actua del Barça, amb motiu de la crisis sanitària.

La intervenció del Senyor Toni Guil.

La intervenció del Senyor Toni Guil.

També a la mateixa reunió, es va connectar el president de la Confederació Antoní Guil, que va fer un breu resum dels projectes que fins ara ha fet la confederació, així com els que se tenen previst desenvolupar.

 

Perdona, ara mateix el comentari está tancat