ago 112017
 

escut_porreres

El passat mes de juny, és celebrar l’assemblea general anual de la P. B. de Porreres, així com l’elecció de la nova junta directiva, la qual va quedar constituïda amb els següents càrrecs.

President Bernardí Barceló Barceló, Vicepresident Miquel Capella Salvà, Secretaria Catalina Nadal Salà, Tresorer Oscar Escoda Trobat, i vocals, Francisco Aparaci Quilbus, Juan José Lozano Lladó, Sandra Escoda Trobat, Jaume Mestre Martorell i Josep Roig Font.

Perdona, ara mateix el comentari está tancat