nov 252018
 

escutfederacio

La nostra federació ha tramés una carta de condol a Juan Carlos Navarro, a través del Barça, pel recent traspàs del seu pare.

escutfederacio

Illes Balears, 25 de Novembre de 2018

A la atenció del Sr. Joan Carlos Navarro

La Federació de Penyes del F.C. Barcelona de les Illes Balears, vol manifestar el mes sincer condol per la pèrdua del seu Pare. En aquest moment de tristesa rebi de totes les Penyes de les Illes Balears el nostre afecta i el seu record.

Descansi en pau.

La Junta directiva.

Perdona, ara mateix el comentari está tancat