feb 022017
 
escut_sa_pobla-01
La Penya Barcelonista Sa Pobla, demà divendres dia 3, a les vuit del vespre en primera convocartoria i a les vuit i mitja en segona celebrarà la seva assembla anual. Amb el següent ordre del dia.

ORDRE DEL DIA
  1. Lectura i aprovació de L’acta anterior
  2. Aprovació balanç econòmic de l’any 2016
  3. Elecció-Ratificació dels membres de la nova junta directiva pel periode 2016-2020
  4. Aprovació de l’import de la quota de soci per al’any 2017
  5. Aprovació pressupost econòmic per a l’any 2017
  6.  Programa social per a  l’any 2017
  7. Debat sobre les crítiques al passat procés electoral als integrants de la mesa electoral i al President de la Penya Barcelonista Sa Pobla
  8. Torn obert de paraula

Perdona, ara mateix el comentari está tancat