mai 112015
 

escut_menorca-01

 

El pròxim dia 22, a les vuit del vespre en primera convocatòria i a les vuit i mitja del vespre en segona, la P.B. de Menorca, celebrarà la seva assemblea general.

La mateixa tendrà lloc a la seu de la Penya, i amb el següent ordre del dia.
1) Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2) Estat de comptes.
3) Informe de les activitats duites a terme durant la temporada 2014-2015.
4) Torn obert de paraula.

 

Perdona, ara mateix el comentari está tancat